Имате въпрос? - 02/ 936 07 89

Сервиз

Всички продукти с марка ЕЛЕКОМ ® отговарят на БДС!

Първото нещо на което трябва да отговаря един продукт, освен нуждите на потребителя, това са стандартите. Те гарантират безопасност при работа и дълъг живот на продукта.

Продуктите с марка ЕЛЕКОМ ® са с гарантирано качество, отговарят на всички задължителни стандарти, и притежават декларация за съответствие.

Няма продукт, който да действа безотказно. И това, е ясно на всеки.

Но, ние се стремим да сведем тези случаи до минимум. Затова, всеки продукт с марка ЕЛЕКОМ ®, е с осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Разполагаме със собствена сервизна база, което е гаранция за качеството на ремонта и за използването на оригинални резервни части.

От друга страна, за по-голямо удобство на потребителя, имаме договорни отношения с други сервизи - оторизирани сервизи, в много градове от страната.

По този начин, покриваме цялата територия на страната, и осигуряваме бързо и качествено обслужване.

Продуктите с марка ЕЛЕКОМ ® са с осигурен гаранционен и извън гаранционен сервиз.СЕРВИЗНИ БАЗИ В ЦЯЛАТА СТРАНА         ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ В СОФИЯ - КАРТА