Имате въпрос? - 02/ 936 07 89

ВНИМАНИЕ!

Прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате shop.elekom.bg.
В случай, че не приемате и не сте съгласни с настоящите условия за ползване, моля, не използвайте shop.elekom.bg!

Собственик на shop.elekom.bg е фирма:

„Нотус Нобилис“ ЕООД

ЕИК: 131246467

ДДС №: BG131246467

МОЛ: Румен Щерев

адрес на регистрация: гр. София, пк 1301, ул. „Св. София“ 8

адрес за кореспонденция: гр. София, пк 1301, ул. „Княз Борис I“ 132, ет.1, ап.3

телефон за контакти: 089/ 673 63 20

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Условия за ползване уреждат отношенията между shop.elekom.bg и всяко лице, което се посети или се регистрира в shop.elekom.bg, с цел използване на предоставените от нас услуги.

2. shop.elekom.bg запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, съобразно със съответните нормативни и законови изисквания, както и по свое усмотрение.

3. Ние не носи отговорност, ако потребителя не може да използва частично или напълно възможностите на shop.elekom.bg, в следствие на нарушения в работата на програмното или техническото осигуряване на потребителя или трети страни, свързани с процеса за достъп до предоставените от нас стоки и услуги.

4. Потребителят се съгласява, че shop.elekom.bg не носи отговорност, в случай на разминаване между побликуваната от нас информацията и информацията, побликувана на други места.

5. shop.elekom.bg си запазва правото да съдържа реклами и линкове към други интернет страници, като не носи отговорност за тяхното съдържание и използване.

6. В съдържанието на shop.elekom.bg, е възможно да има информация за продукти и услуги, които не се предлагат и не са актуални. За повече информация, се свържете с нас.

II. ПОСЕЩЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

1. Всяко лице посетило този Интернет магазин, придобива статус Посетител на shop.elekom.bg, веднага със зареждането на началната страница.

2. С регистрирането си в shop.elekom.bg, всеки Посетител придобива статус Ппотребител и предоставя личните си данни, необходими за регистрация. Част от необходимите данни за регистрация са задължителни, а друга част са препоръчителни, с цел повишаване на качеството на предоставените от нас стоки и услуги, и осигуряване на безпроблемна работа на shop.elekom.bg.

3. За да пазарувате онлайн в shop.elekom.bg, Вие, трябва да имате статус Потребител, т.е. трябва да се регистрирате.

4. При нежелание за регистрация от ваша страна, можете да пазарувате като Посетител, като се свържете с нас на посочените контакти.

5. При регистрацията си Потребителят, се задължава да попълни вярно и точно необходимите задължителни полета на регистрационната форма.

6. shop.elekom.bg, не носи никаква отговорност за неправилно въведени, непълни или неточни данни в регистрационната форма, и има право да отказва регистрация, както и да не изпълнява негови бъдещи поръчки.

7. Неправилните и непълните данни, необходими за нормалната работа на shop.elekom.bg, както и тези, затрудняващи доставката на закупената стока, могат да бъдат поправяни от Потребителя или от shop.elekom.bg. Поправките в личните данни на Потребителя се извършват от самия него, или от страна на shop.elekom.bg, като последното е предварително съгласувано с Потребителя.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (ПОСЕТИТЕЛЯ)

Основни задължения

1. Потребителят, има право да се откаже от услугите на shop.elekom.bg, когато пожелае, освен случаите когато има задължения към shop.elekom.bg.

2. Потребителят (посетителят) има възможност да разглежда съдържанието на случаите, освен в случайте, когато се извършва профилактика.

3. Потребителят, има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

4. Потребителят, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, въведени при регистрация в shop.elekom.bg.

5. Потребителят, има право да променя данните си за достъп до shop.elekom.bg, в случай на съмнение за използването им от други лица.

6. Потребителят, носи пълна отговорност за за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

7. Потребителят, е длъжен незабавно да уведомява shop.elekom.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

8. Потребителят, има право да променя предоставените от него лични данни.

9. Потребителят, има право да променя съдържанието на потребителската си кошница, до момента на потвърждаване на поръчката.

10. Потребителят, е длъжен да заплати цената на поръчката си, според избрания от него начин, предоставен от shop.elekom.bg.

11. Потребителят, има право да не заплати или да върне закупената от него стока, случайте описани в раздел „Доставка и рекламации”.

12. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в раздел „Доставка и рекламации”, отказа се счита за неоснователен и Потребителят, дължи заплащане на разходите по доставка и връщане на стоката.

Други задължения

13. Всеки Потребител (Посетител), се задължава при ползване на услугите на shop.elekom.bg:

– да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България, и признатите международни актове;

– да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от shop.elekom.bg услуги;

– да уведомява незабавно shop.elekom.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение, при използване на предоставяните услуги;

– на потребителят (посетителя) се забранява да нарушава или да се опитва да нарушава сигурността на сайта, включително без ограничение;

– на потребителят (посетителя) се забранява да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да се включва в сървъра или в клиентски файл, за които потребителя не е дал разрешение за достъп;

– на потребителят (посетителя) се забранява да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, да прави пробив в системата или други действия без съответна оторизация;

– на потребителят (посетителя) се забранява да се опитва да се намесва с услуги предназначени към който и да било потребител, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията;

– на потребителят (посетителя) се забранява да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на shop.elekom.bg;

– да не извършва злоумишлени действия;

– да обезщети shop.elekom.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с shop.elekom.bg, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез shop.elekom.bg в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване или Интернет етиката;

14. Потребителят, носи пълна отговорност за публикуваната (предоставената) от него информация;

15. Потребителят, се съгласява да не публикува текстове и/или изображения с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство;

16. Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. shop.elekom.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2. shop.elekom.bg има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на неговите сървъри.

3. shop.elekom.bg има право по всяко време (без уведомяване на Потребителя) да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на shop.elekom.bg, когато Потребителя наруши Условия за ползване, както и по своя преценка.

4. shop.elekom.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез shop.elekom.bg.

5. shop.elekom.bg след получаване на плащане на поръчка, се задължава да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

6. shop.elekom.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалисти и служителите на shop.elekom.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения към Потребителя.

7. shop.elekom.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя, информация за стоката.

8. shop.elekom.bg има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители (Посетители).

9. shop.elekom.bg събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които shop.elekom.bg ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

10. Информацията събрана от shop.elekom.bg може да бъде използвана, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на e-mail адрес.

11. shop.elekom.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които shop.elekom.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на shop.elekom.bg.

12. shop.elekom.bg има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

13. shop.elekom.bg има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително предизвестяване.

14. shop.elekom.bg има право да прави намаления на цените. Съобщението за намаление се прави като до зачертаната стара цена се поставя нова.

15. shop.elekom.bg има право да спре или изтрие информацията за дадена стока по своя преценка, без предварително уведомление на Потребителя.

V. ДОСТАВКА И РЕКЛАМАЦИИ

1. Потребителят, се задължава да посочи при оформяне на поръчката три имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка, електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Разходите по доставката на поръчаната стока са за сметка на Потребителя и не е включена в цената на артикулите.

3. Доставката се извършва от куриер, от служител на shop.elekom.bg или по друг начин, след потвърждаване на поръчката.

4. Потребителят, може да отвори пратката и прегледа стоката преди да я заплати на доствчика.

5. Потребителят, носи изцяло отговорност за повреждане / загубване на стоката, след като тя му е доставен и той я е платил.

6. shop.elekom.bg не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

7. При посочени неверен, непълен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при регистрация или оформяне на поръчка от страна на Потребителя, shop.elekom.bgg не е задължен да изпълни поръчката.

8. При предаване на стоката Потребителят, или посочено от него трето лице, подписва придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема и заплаща доставената стока, и е на посочения от Потребителя адрес.

9. Потребителят, може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

10. Потребителя, може да откаже да заплати поръчаната стока при доставка, в следните случай:

– когато доставената стока явно и видимо не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока.

– когато сумата, която Потребителя следва да заплати, не съответства на дължимата от него сума по поръчката.

– при наличие на транспортен или друг видим дефект, установен при получаването на продукта, дефектния продукт се заменя и всички разходи по доставката се поемат от Търговеца.

– при отказ от заплащане на стоката при доставка, потребителят е длъжен да се аргументира пред търговеца за отказа си.

11. При констатиране на фабричен или транспортен дефект, имате право за върнете стоката в срок от 7 дни след получаване на продукта. Всички разходи по връщане на дефектната стока и получаването на нова, е за сметка на търговеца. След този период, влизат в сила условията за гаранционно обслужване, описани в приложената към продукта гаранционна карта.

12. shop.elekom.bg не носи отговорност, за получени в продукта повреди, причинени от неправилно използване на закупения продукт от страна на потребителя.

13. Потребителят, има право да върне на търговеца закупената стока в срок от 7 работни дни. Връщането на закупена стока може да се осъществи, ако продукта не е използван, повреден, с нарушен търговски вид, и то в оригиналната си, неотваряна опаковка. Разходите по връщането на продукта обратно на shop.elekom.bg, са за сметка на Потребителя. Сумата, отговаряща на цената на продукта, се възстановява на Потребителя от shop.elekom.bg, по удобен и за двете страни начин.

14. Рекламации се приемат на посочен e-mail, по телефона или друг удобен за Потребителя начин, като се посочват причините за предявената рекламация. shop.elekom.bg, си запазва правото да не приеме рекламацията, ако прецени, че основанието за нея не е основателно, или е следствие на неправилна употреба от страна на потребителя.

15. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят, следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

VI. ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

1. shop.elekom.bg предоставя на своите потребители, гаранционен документ за дадена закупена стока. Гаранционният срок за електрическите уреди е 24 месеца, с изключение на някои от тях с 12 месечен гаранционен срок. Гаранционният срок важи за електрическата част на уредите. Всяка механична повреда: хвърляне, изпускане, стопяване и други, причинена от неправилна употреба на уреда, нарушава гаранционния срок на уреда. Всички електрически повреди, причинени от пренапрежение на мрежата, неизправна електрическа мрежа и други, нарушава гаранционния срок на уреда. В гаранционния документ са описани: контактната информация с оторизираните сервизи, гаранционните условия, информация за закупената стока.

2. Домакинските съдове и прибори нямат гаранция, изключение на тенджерите под налягане. Няма как да се установи, дали клиента е използвал съдовете правилно и по предназначение.>

3. Гаранционната карта се попълва с посочените в поръчката данни и се изпраща заедно със закупения продукт.

VII. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ

1. Всички посочени цени са крайни, и не включват доставка.

2. Всички плащания в страната, се извършват в български лева.

3. Всички плащания извън страната, се извършват в евро.

4. Сумата, която Потребителя заплаща, е съвкупност от цената на поръчаните продукти, стойноста на доставката им и други включени такси, за които потребителя трябва предварително и недвусмислено да е предупреден.

5 shop.elekom.bg, не носи отговорност за разминаване между посочените от него цени, и цени, посочени от други търговци.

6. Потребителят, е длъжен да заплати дължимата на shop.elekom.bg сума, освен в случайте на отказ от плащане, описани по-горе.

7. Начините на заплащане, се определя от shop.elekom.bg по негова преценка. shop.elekom.bg, не е длъжен да приема друг вид плащания, освен представените от него.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

1. shop.elekom.bg съдържа материали (графични, текстови, мултимедия), който са с авторски права, притежание на притежателя на съответната марка, или притежателя на shop.elekom.bg.

2. Притежателите на съответната марка, може да предяви авторските си права, при положение, че материалите с такива права се използват от трети лица, без тяхното съгласие.

3. Всеки Потребител на shop.elekom.bg, използва предоставените от нас услуги, само за лични нужди с нетърговска цел, като не се нарушава авторските права на притежателя на съответната марка, или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите в shop.elekom.bg.

4. Не се разрешава материалите използвани в shop.elekom.bg да се променят по какъвто и да е начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да е търговска цел. Употребата, на публикуваните в shop.elekom.bg материали, от други интернет страници е забранена, без разрешение от притежателя на авторските права, или притежателите на shop.elekom.bg.

5. Препратки от и към shop.elekom.bg, могат да се използват от нашите потребители, с цел информиране на други лица. Използването на препратки или части от съдържанието на shop.elekom.bg от трети лица, с търговска или друга цел, е забранена, без съгласието на shop.elekom.bg или притежателите на авторски права.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Всеки Потребител създава в shop.elekom.bg собствен потребителски профил, като въвежда личните си данни и данни за достъп, доброволно. Всички останали потребители нямат достъп до информация, намираща се в даден потребителски прифил. Паролата за достъп до shop.elekom.bg е персонална, и се записва в криптиран вид. По този начин, тя не е разбираема за останалите потребители или за shop.elekom.bg.

2. shop.elekom.bg гарантира на своите потребители конфиденциалност на предоставената от тях информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Условия за ползване.

3. shop.elekom.bg защитава личните данни, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и заявление за покупка, като това задължение отпада в случай на предоставяне на неверни данни.

4. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Условия за ползване, shop.elekom.bg, може да използва личните данни единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. shop.elekom.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. shop.elekom.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Никой, от shop.elekom.bg, няма да поиска вашата потребителска парола. В случай, че получите писмо или съобщение от наше име в което се изисква да предоставите паролата си, приемете това искане за злонамерен акт и ни незабавно ни информирайте.

7. Всички потребителски данни се съхраняват в обща база данни, която се защитава с необходимите технически средства, по преценка на техническите лица обслужващи shop.elekom.bg, или други свързани с работата му лица. shop.elekom.bg, не поема никаква отговорност, ако потребителските данни са получени от трети лица, в следствие на външна намеса, изпълнение на злонамерен код и пробив в сигурността, неправилна работа на софтуерните приложения за защита и т.н.

С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С ВСИЧКИ ТОЧКИ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА